ο διαγωνισμός

περιγραφή – ιστορικό πλαίσιο – σύνδεση με το 1821

κεπεκ

1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"

^ Η προκήρυξη του διαγωνισμού στο περιοδικό “Μέλισσα” (κάντε click στην εικόνα για μεγέθυνση), την άνοιξη του 1821. Η φωτογραφία δημοσιεύεται μετά από σχετική άδεια της Βιβλιοθήκης ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ.

Παρισι, Ανοιξη 1821

200 Χρόνια Μετά

Την άνοιξη του 1821, οι συντάκτες του διαφωτιστικού περιοδικού «Μέλισσα» στο Παρίσι προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα: «Ποια και πόσα είναι τα κακά, όσα προξένησαν και έτι προξενούσιν εις το δυστυχές ημών γένος οι περισσότεροι των αρχιερέων, από Φωτίου του πατριάρχου μέχρι σήμερον; Ποιοι δε υπάρχουσιν οι κύριοι τρόποι, δι’ ων είναι δυνατόν να καταργηθή ο πανωλέθριος και φρικτός δεσποτισμός των αναξίων διαδόχων του φιλανθρώπου Ιησού και σωτήρος;».

200 χρόνια μετά, η ειδική επιτροπή της σελίδας ΚΕΠΕΚ, αναβιώνει σε συνεργασία με την εκδοτική σειρά Lux Orbis τον διαγωνισμό της Μέλισσας.

Ο εκσυγχρονισμένος τίτλος του διαγωνισμού είναι:

«Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα»

 

μια αγνωστη πτυχη του ’21

Γιατί είναι σημαντική η αναβίωση;

Πρόκειται για μία αναπάντεχα πρωτότυπη αναβίωση ενός διαγωνισμού που προκηρύχτηκε 200 χρόνια πριν, ακριβώς τη στιγμή που η Επανάσταση ξεσπούσε στον Μοριά. Ο διαγωνισμός αυτός δεν ολοκληρώθηκε (η Μέλισσα σταμάτησε την κυκλοφορία της εξαιτίας της έναρξης του Αγώνα), όπως ακριβώς ανολοκλήρωτος έμεινε και ο νεοελληνικός Διαφωτισμός, ένα γεγονός που, σύμφωνα με ιστορικούς και κοινωνιολόγους, συνέβαλε στην οπισθοδρόμηση της χώρας μας, σε όλα τα επίπεδα, πάντα σε σχέση με άλλα κράτη της Δύσης.

Επιπρόσθετα οι Έλληνες θα κατανοήσουν ότι το 1821, παράλληλα με τις πολεμικές προετοιμασίες και τη δράση των Φιλικών, κορυφωνόταν και μία άλλου είδους διαμάχη. Αυτή αφορούσε το μέλλον της ελληνικής παιδείας, την ελευθερία των ιδεών και την αδογμάτιστη εισαγωγή των νέων μαθημάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και σε αυτή τη διαμάχη, όσο και αν μας προβληματίζει ή μας θλίβει, απέναντι στους Έλληνες δεν βρέθηκαν μόνο οι Οθωμανοί…

Τέλος, η συγκεκριμένη δράση σχετίζεται άμεσα με το ευαίσθητο ζήτημα της ελληνικής ταυτότητας, μιας και το αποτέλεσμά της (η συλλογή ποιοτικών εργασιών επάνω στο θέμα που έθεσαν οι Διαφωτιστές της Μέλισσας από το ’21), στέκεται απέναντι σε επιζήμιους –για την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων πολιτών– εθνικούς μύθους που αναπτύχθηκαν αμέσως μετά τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να επηρεάζουν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας.

 

1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"
1821 - Διαγωνισμός με θέμα "Ο διαχρονικά αμφιλεγόμενος ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο, από τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα, οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος σήμερα"

εκκλησια & ελληνισμοσ

Από το 1821 στο 2021

Το θέμα του διαγωνισμού αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις των Κοραϊκών κύκλων (και ευρύτερα των προοδευτικών Διαφωτιστών) της Διασποράς, αναφορικά με το ζήτημα της θέασης της Ιστορίας, πάντα σε σχέση με τον ρόλο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας για τον ελληνισμό. Πρόκειται για τους ανθρώπους που ουσιαστικά αποτέλεσαν την πνευματική ατμομηχανή της ίδιας της Επανάστασης.

Μέσα από τη σύγχρονη διατύπωση του διαγωνισμού, ένας επιπλέον στόχος είναι να αναδειχθεί το πρόβλημα των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ένα ζήτημα το οποίο υπογραμμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την όποια πίστη των Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται για ένα αυστηρά πολιτειακό θέμα. Η χώρα μας έχει δίχως αμφιβολία την ανάγκη για τον ερχομό ενός νέου Διαφωτισμού, χτισμένου πάνω στις βάσεις και τις αξίες του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Ενός Διαφωτισμού που αυτή τη φορά θα επηρεάσει άμεσα τους Νεοέλληνες, εκσυγχρονίζοντας την παραγωγή ιδεών και τη στόχευση του ίδιου του κράτους μας, οδηγώντας μας με μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον.

Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.

Ρήγας Φεραίος, «Φυσικής Απάνθισμα», σελ. 24

μελισσα

Κ.Ε.Π.Ε.Κ.

| ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; | Το ΚΕΠΕΚ (Κίνηση Ελλήνων Πολιτών για την Εκκοσμίκευση του Κράτους) αποτελεί μία συλλογικότητα που εκφράζεται μέσω της ομώνυμης σελίδας στο κοινωνικό δίκτυο Facebook (www.facebook.com/ekkosmikeusi). Ουσιαστικά αποτελεί ένα online παρατηρητήριο των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα, που ως στόχο έχει να διαδώσει ακόμα περισσότερο το μήνυμα για ένα περισσότερο Εκκοσμικευμένο ελληνικό κράτος.